Programul Național de Hipertensiune Arte  rială Pulmonară a luat ființă în 2008, ca parte a Programului Național de Boli Rare.

PNHTAP a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătătii nr. 1386 / 2008 și publicat în Monitorul Oficial din 11.07.2008.

Scopul Programului

Scopul principal al programului este prelungirea vieții, ameliorarea standardului de viață și menținerea cât mai mult în activitate socio-profesională a pacienților cu HTAP, prin asigurarea tratamentului vasodilatator specific necesar.

Principala activitate desfășurată în cadrul programului este cea de asigurare a tratamentului vasodilatator specific pentru pacientii incluși, conform ghidurilor internaționale în vigoare. Ghidurile stipulează că medicația vasodilatatoare se administrează în trepte terapeutice corespunzătoare severității. Treptele terapeutice depind de medicația disponibilă prin program.

           

Criterii de includere în program

  1. a) bolnavi diagnosticaţi conform criteriilor stabilite de Societatea Europeană de Cardiologie, în baza investigaţiilor paraclinice de specialitate, cu următoarele forme de HTAP:

a.1) idiopatică/familială;

a.2) asociată cu colagenoze (sclerodermie, lupus eritematos diseminat, poliartrită reumatoidă, boala mixtă de ţesut conjunctiv, sindrom Sjogren);

a.3) asociată cu defecte cardiace cu şunt stânga-dreapta de tipul defect septal ventricular, defect septal atrial, canal arterial persistent, precum şi forma severă de evoluţie a acestora către sindrom Eisenmenger;

a.4) de cauză tromboembolică fără indicaţie de tromboendarterectomie sau cu HTAP persistentă după tromendarterectomie;

  1. b) criterii de eligibilitate pentru copii:

b.1) grupa de vârstă 0 – 18 ani;

b.2) malformaţii cardiace congenitale cu şunt stânga-dreapta care evoluează spre hipertensiune arterială pulmonară cu rezistenţe pulmonare vasculare crescute, reactive la testul vasodilatator;

b.3) sindrom Eisenmenger;

b.4) malformaţiile cardiace congenitale complexe de tip ventricul unic şi anastomozele cavopulmonare, cu creşterea presiunii în circulaţia pulmonară;

b.5) HTAP idiopatică;

  1. c) criterii de eligibilitate pentru adulţi:

c.1) HTAP idiopatică/familială;

c.2) HTAP asociată cu colagenoze;

c.3) HTAP asociată cu defecte cardiace cu şunt stânga-dreapta de tipul defect septal ventricular (DSV), defect septal atrial (DSA), canal arterial persistent (PCA);

  1. d) condiţii suplimentare obligatorii:

d.1) pacienţi cu HTAP aflaţi în clasa funcţională II – IV NYHA;

d.2) pacienţii la care cateterismul cardiac drept evidenţiază o PAPm > 35 mmHg şi PAPs > 50 mmHg;

d.3) pacienţii a căror distanţă la testul de mers de 6 minute efectuat iniţial este mai mică de 450 de metri. La pacienţii cu test de mers de sub 150 (foarte severi) sau imposibil de realizat (comorbidităţi), testul de mers nu va putea fi folosit ca parametru de eficienţă;

d.4) includerea în Registrul naţional al pacienţilor cu HTAP.